Past Simple Tense. Простий минулий час

Напевне, кожен із вас під час складання резюме для пошуку роботи писав про себе: I entered, I worked, I attracted etc. Саме тоді ви і вживали цей час. І це цілком правильно, адже в резюме ми здебільшого пишемо факти про минуле.

В цьому уроці я розповім вам про принципи утворення і вживання Past Simple, про другу форму дієслова, правильні і неправильні дієслова, закінчення та їхню вимову.

Зміст:

Past Simple Tense — минулий простий час, один з основних часів англійської мови, який вивчається на рівні elementary та на наступних рівнях зазвичай розглядається порівняно з іншими часами. Щоб зрозуміти складніші часи, необхідно досконало знати й вміти вживати час Past Simple.

Час Past Simple: значення в процесі навчання

Це простий час, але водночас Past Simple відкриває перед вами можливість вивчення інших, складніших минулих часів. Ви стикаєтеся з новими формами дієслів, які раніше, швидше за все, не використовували, а це, безперечно, є величезним кроком уперед.

Зважаючи на всю важливість опанування часу Past Simple, на заняттях йому присвячується чимало часу.

Під час вивчення будь-якого часу ми маємо знати, як будувати висловлювання і як використовувати цей час, які дії він передає.

Утворення ствердження в Past Simple

Ствердження завжди починається з підмету (subject), за яким слідує смислове дієслово. У ствердженні в Past Simple смислове дієслово ставиться у другу форму (V2):

Subject
Підмет
V2 Другорядні члени речення

I lived in Kyiv ten years ago. — Я жила в Києві десять років тому.

He wrote a letter yesterday. — Він написав листа вчора.

They came to see us last weekend. — Вони приходили відвідати нас минулими вихідними.

Що таке друга форма дієслова: правильні та неправильні дієслова

Це форма дієслова, яка використовується в часі Past Simple для передачі минулої дії. Ви, напевно, знаєте, що всі дієслова поділяються на правильні та неправильні.

Якщо дієслово неправильне, то необхідно звернутися до таблиці неправильних дієслів і подивитись у другу колонку. Таблиці неправильних дієслів зазвичай є наприкінці підручників. Запам'ятати неправильні дієслова буває складно. Як полегшити це завдання, я розповідаю у цьому матеріалі.

Поговоримо про правильні дієслова. Вони тому й називаються правильними, бо завжди утворюють другу (і третю) форми за правилом. Щоб утворити другу форму правильних дієслів, до дієслова необхідно додати закінчення -ed:

help — helped
look — looked
work — worked

При додаванні закінчення -ed до дієслова може змінюватися його вимова й написання, тому запам'ятайте низку правил.

Цих правил не так багато, але вам потрібно добре в них розібратися, адже зараз ви формуєте базу для подальшого вивчення мови. Саме тому я присвятила закінченню -ed окрему статтю, в якій розглядаються всі особливості його вживання, правила вимови та написання. Раджу обов'язково їх вивчити! У цьому матеріалі я коротенько на них зупинюсь.

Правила вимови правильних дієслів із закінченням -ed

/id/ /t/ /d/
Тільки після звуків /t/ і /d/ Після глухих і шиплячих /p/, /h/, /s/, /k/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ Після всіх інших звуків (дзвінких і голосних)
counted
ended
invited
landed
started
visited
waited
asked
clapped
dressed
helped
liked
touched
washed
answered
called
cried
loved
moved
phoned
played

Правила написання слів із закінченням -ed

Перейдемо до написання дієслів із закінченням -ed. Є кілька нескладних правил:

1. Якщо дієслово закінчується на німу e, то при додаванні закінчення додаємо тільки -d close — closed

dance — danced

live — lived
2. Якщо дієслово закінчується на закритий наголошений склад, то при додаванні закінчення кінцевий приголосний подвоюється

* літери x и w, що стоять у кінці слова, не подвоюються
admit — admitted

beg — begged

permit — permitted

fix — fixed

row — rowed
3. Якщо дієслово закінчується на y, перед якою стоїть приголосний, то y змінюється на i і додається -ed apply — applied

copy — copied

dry — dried
4. Якщо перед y в кінці слова стоїть голосна, то закінчення додається без змін enjoy — enjoyed

obey — obeyed

play — played
5. Якщо дієслово закінчується на l, перед якою стоїть коротка голосна, то кінцевий приголосний подвоюється*

* в AmE літера l в кінці слова перед короткою голосною не подвоюється
travel — travelled

quarrel — quarrelled
6. Якщо дієслово закінчується на r в наголошеному складі, то кінцева r подвоюється occur — occurred

prefer — preferred

star — starred

Друга форма дієслова використовується лише у ствердженнях.

Утворення заперечення у Past Simple

У запереченнях і питаннях (крім питання до підмета) використовується не друга форма, а перша. Єдиний виняток становить питання до підмета, де ми не змінюємо порядок слів і використовуємо другу форму.

Заперечення утворюється за допомогою допоміжного дієслова did та негативної частки not. Допоміжне дієслово з часткою not ставиться перед смисловим дієсловом у першій формі. У розмовній мові did not скорочується до didn't:

Subject didn't V1

I didn't close the door. — Я не зачинила двері.

He didn't answer the question. — Він не відповів на запитання.

We didn't go on holiday last year. — Ми не їздили у відпустку торік.

Утворення питань у Past Simple Tense

Загальні питання утворюються за допомогою допоміжного дієслова did, яке ставиться перед підметом, за яким слідує смислове дієслово в першій формі:

Did Subject V1 ?

Did you understand the rule? — Ви зрозуміли правило?

Did she find a job? — Вона знайшла роботу?

Did they go to Europe? — Вони їздили до Європи?

Для побудови інформаційного питання перед допоміжним дієсловом ставимо потрібне питальне слово:

What

When

Why

etc.
did Subject V1 ?

What did you do yesterday? — Що ти робив вчора?

When did she sell her car? — Коли вона продала свою машину?

Why did they leave? — Чому вони пішли?

У питанні до підмета (Хто? Who?) не використовується допоміжне дієслово did, а використовується прямий порядок слів (як у ствердженні):

Who V2 ?

Who phoned you yesterday? — Хто дзвонив вам учора?

Who repaired the car? — Хто полагодив машину?

Who told them about it? — Хто розповів їм про це?

Вживання часу Past Simple

Тепер, коли ви знаєте, як утворювати час Past Simple, я розповім вам про випадки використання цього часу в англійській мові:

1. Past Simple — це дія, яка сталася у минулому і не має відношення до сьогодення, факт про минуле:

I went to the movies yesterday. — Я ходила у кіно вчора.

She graduated from University last year. — Вона закінчила університет минулого року.

They moved to the USA three years ago. — Вони переїхали до Америки три роки тому.

2. Past Simple використовується, якщо дія регулярно повторювалася в минулому або була звичною, але більше не повторюється:

When I was a child, we often went fishing with my father. — Коли я був дитиною, ми часто ходили на рибалку з татом.

She attended gym three times a week to keep fit. — Вона ходила до спортзалу тричі на тиждень, щоб підтримувати форму.

They sold fruit and vegetables. — Вони продавали фрукти й овочі.

Для вираження регулярних дій у минулому також використовується конструкція used to та модальне дієслово would. Докладніше про їхнє використання я пишу тут.

3. Дії, що відбулися поспіль, одна за одною у минулому:

I entered the room and greeted everybody. — Я зайшов до кімнати і привітався.

He turned on the TV and sat in his armchair. — Він увімкнув телевізор і сів у своє крісло.

We bought some bread and left the shop. — Ми купили хліба та вийшли з магазину.

4. Коли говоримо про історичні події та діячів:

Columbus discovered America. — Колумб відкрив Америку.

The First World War began in 1914. — Перша світова війна почалася в 1914 році.

Admiral Nelson defeated the French in the Battle of Trafalgar. — Адмірал Нельсон завдав поразки французам у Трафальгарській битві.

Маркери часу Past Simple

Будь-який час сприймається краще, якщо пам'ятати його маркери. До типових слів-маркерів часу Past Simple належать: yesterday (вчора) і комбінації, що містять слова last (минулий, останній) та ago (тому назад):

last week — минулого тижня
last month — минулого місяця
last year — торік
an hour — годину тому
two days ago — два дні тому
three weeks ago — три тижні тому

Крім того, можуть використовуватися прийменники часу in, on, at та інші, якщо з контексту зрозуміло, що дія відбулася в минулому:

We had breakfast at 8 o'clock. — Ми снідали о восьмій годині.

Their first lesson was on Tuesday. — Їхній перший урок був у вівторок.

He got married in 2000. — Він одружився у 2000 році.

Типові помилки під час використання часу Past Simple:

  • неправильна вимова закінчень правильних дієслів.
    Ви можете виправити цю помилку, якщо зробите вправи на читання закінчень. Чітко вимовляйте закінчення. Не намагайтеся говорити швидко, доки не будете вимовляти закінчення, не оглушаючи їх.
  • додавання -ed до неправильних дієслів або використання неправильної форми неправильного дієслова.
    Вас швидше за все зрозуміють, але краще уникати цієї помилки. Читайте більше текстів у Past Simple, підкреслюйте в них різними кольорами правильні та неправильні дієслова.
  • багато хто забуває ставити did перед підметом у питаннях або використовує другу форму дієслова в питаннях і ствердженнях.
    Ця проблема є актуальною для всіх часів. У цій ситуації допоможе лише практика.

Якщо ви вивчаєте англійську самостійно, на полях сторінки запишіть всі формули (ствердження, заперечення, загальні та інформаційні питання), потім виберіть із текстів речення у Past Simple та утворіть усі форми, записуючи їх напроти формул. Спочатку ви частенько будете піддивлятись у підказку, потім все менше і врешті-решт запам'ятаєте все до автоматизму. Перевірено досвідом!)

Past Simple часто плутають з іншими часами. Зокрема, це Past Continuous та Present Perfect. Тут важливо зрозуміти різницю. Про відмінності у використанні часів читайте в наступних статтях: Past Simple або Past Continuous? та Різниця між Past Simple та Present Perfect.

Завершення

Запорука успіху вивчення англійської — щоденна практика, бодай 15 хвилин на день. Якщо ж вам складно самоорганізуватись, довірте це професійним викладачам ENGINFORM. Сформулюйте цілі щодо вивчення англійської, запишіться на вступне заняття і приступайте до навчання!

Вивчайте англійську з ENGINFORM і продовжуйте робити успіхи!