Present Continuous Tense. Теперішній тривалий час

В українській мові немає аналогу Present Continuous Tense, тож іноді ми можемо плутатись із тим, коли саме вживати цей час. Запам'ятайте, він використовується у разі, коли треба підкреслити тривалість часу у теперішньому. Нижче я наочно розповім вам про утворення часової форми Present Continuous, а також приклади її вживання.

Зміст:

Пам'ятаєте, в школі, класі у третьому, вчителька англійської показувала вам картинки, на яких люди були зайняті різними корисними справами, і питала англійською: «Що він робить?». І ви відповідали: «Він читає», «Він допомагає мамі» або «Він будує шпаківню». На цьому знайомство з Present Continuous для багатьох із нас закінчилося.

Проте, Present Continuous, або теперішній тривалий час, — один із базових часів англійської мови, відштовхуючись від якого, ви будуватимете свою систему часів. Тож він дуже важливий для розуміння.

Утворення ствердження Present Continuous Tense

Спочатку ми розглянемо, як утворюються форми цього часу.

Щоб утворити ствердження, нам необхідні два складники: допоміжне дієслово to be (am/is/are — залежно від підмета) і дієслово із закінченням -ing.

Якщо ми вживаємо займенник І, то додаємо допоміжне дієслово am, до якого приєднуємо дієслово із закінченням -ing. Якщо підмет — це займенник третьої особи однини he, she, it, то в такому разі допоміжним дієсловом буде is, а до смислового дієслова ми додаємо закінчення -ing. Для утворення ствердження для займенників we, you, they треба сполучити їх із допоміжним дієсловом are і приєднати закінчення -ing. Як бачите, все доволі легко.

Ствердження
I am Ving:

working.

reading.

playing.
He/she/it is
We/you/they are

Утворення заперечення Present Continuous Tense

Заперечення утворюємо подібно до стверджень — на першому місці Subject (підмет) — дійова особа, тільки до відповідного допоміжного дієслова додаємо заперечну частку not. Після цього йде смислове дієслово із закінченням -ing:

Заперечення
I am not (I'm not) Ving:

working.

reading.

playing.
He/she/it is (isn't)
We/you/they are (aren't)

Утворення питальних речень Present Continuous Tense

Щоб утворити загальні питальні речення, треба допоміжне дієслово am, is або are винести на перше місце і поставити його перед підметом. Після підмета розміщується смислове дієслово із закінченням -ing, а за ним — інша інформація.

Загальне питання
Am I Ving:

working

reading

playing
?
Is he/she/it
Are we/you/they

Для побудови інформаційного питання треба відповідне допоміжне дієслово поставити після питального слова, потім додати підмет і смислове дієслово із закінченням -ing.

* Інформаційне питання зі словом When не ставиться в Present Continuous, бо сама форма to be + Ving вказує на те, що дія відбувається в момент мовлення, отже, питання про час не має сенсу.

Інформаційне (спеціальне) питання
What

Where

Why ...
am I Ving:

working

reading

playing
?
is he/she/it
are we/you/they

Запам'ятайте, що у всіх часах групи Continuous і в усіх типах висловлювань є допоміжне дієслово to be у відповідній формі і смислове дієслово із закінченням -ing.

Правила додавання закінчення -ing до дієслів

Як додається закінчення -ing до дієслів? Існує кілька правил, які потрібно запам'ятати, адже при додаванні цього закінчення до дієслова відбуваються зміни у написанні дієслова:

1. look — looking До більшості дієслів, які закінчуються на приголосну після двох голосних або дві приголосні, закінчення додається без змін help — helping

speak — speaking

point — pointing
2. take — taking Якщо дієслово закінчується на німу е, то вона випадає й додається закінчення -ing close — closing

write — writing

come — coming
3. try — trying До дієслів, які закінчуються на y, закінчення додається без змін cry — crying

study — studying

copy — copying
4. stop — stopping Якщо дієслово закінчується на закритий наголошений склад, то кінцевий приголосний подвоюється plan — planning

get — getting

put — putting
5. travel — travelling Дієслова, які закінчуються на l, перед якою стоїть голосна, подвоюють l при додаванні закінчення. Це правило застосовують у British English, в American English l не подвоюється quarrel — quarrelling

marvel — marvelling

model — modelling
6. star — starring Якщо дієслово закінчується на r у наголошеному складі, то r подвоюється prefer — preferring

stir — stirring
7. Винятки Є низка винятків, які потрібно запам'ятати lie — lying

die — dying

tie — tying

age — ageing

ski — skiing

see — seeing

agree — agreeing

Коли вживається Present Continuous Tense

Тепер розглянемо випадки використання Present Continuous

1. Дія, що відбувається в момент мовлення (Action in progress at the moment of speaking)

Present Continuous слугує для вираження дії, яка відбувається під час мовлення, часто на наших очах, тобто ми можемо спостерігати процес.

На момент мовлення вказують такі маркери часу: now (зараз), at the moment (у цей момент), still (досі). Маркери часу now і at the moment можуть не використовуватися, тому що сама форма to be + Ving говорить про те, що дія відбувається просто зараз, у момент мовлення.

Крім того, слова, що слугують для привернення уваги (look, listen, be careful тощо), вказують на те, що дія відбувається в момент мовлення.

Look! She is dancing! — Дивись! Вона танцює!

Jim is still doing his homework. — Джим все ще робить домашнє завдання.

Be careful! The ladder is falling! — Обережно! Драбина падає!

2. Тимчасові дії та стани (Temporary actions and states)

Станами називають такі дії, які нібито і в процесі в момент мовлення, але ми не можемо їх побачити. Наприклад: жити, працювати, навчатись.

Використовуючи Present Continuous у цьому значенні, ви наче кажете: «Я зараз це роблю, але це тимчасово, я зазвичай цим не займаюся. Коли дія завершиться, все повернеться на своє місце».

Маркери часу: today, this week, these days, tonight, at present.

I'm living at my friend's while my flat is being redecorated. — Я живу у друга, поки у моїй квартирі ремонт. (Це тимчасова дія, ремонт закінчиться, і я повернуся до своєї квартири)

He likes science fiction but this month he is reading historical novels as it's the topic of this month. — Він любить фантастику, але цього місяця читає історичні романи, бо це тема цього місяця. (Дія тимчасова, тема закінчиться, і він знову читатиме фантастику)

She is working as a secretary these days. — Наразі вона працює секретарем. (Це непостійна зайнятість)

3. Змінні та прогресуючі дії (Changing or developing situations)

Якщо ви спостерігаєте за будь-яким процесом і бачите зміни, що відбуваються, слід використовувати Present Continuous. Здебільшого він використовується з парними прикметниками у ступені порівняння: більше і більше, краще і краще.

It is becoming сolder and colder. — Стає холодніше й холодніше.

The flowers are becoming more and more beautiful. — Квіти стають все красивішими та красивішими.

It is getting hotter. I will have a break. — Стає спекотніше. Зроблю перерву.

4. Плани та домовленості (Arrangements)

Present Continuous має й майбутнє значення. Воно може означати особисті плани та домовленості, призначені на найближче майбутнє. Часто з маркерами місця та часу. В українській мові ми також використовуємо теперішній час для вираження майбутньої дії, яку ми запланували:

Mr. Smith is leaving tomorrow at 11:00. — Містер Сміт їде завтра об 11:00.

I am taking my exam tomorrow so I am studying tonight. — Я завтра складаю іспит, тому сьогодні ввечері я займаюся.

We are meeting the manager tomorrow at 10 o'clock. — Ми зустрічаємося з менеджером завтра о 10 годині.

5. На початку розповіді для створення атмосфери (Setting the scene)

Якщо ви збираєтеся розповісти історію, можете використовувати Present Continuous, щоб створити обстановку, дати можливість слухачам уявити ситуацію. Можна застосувати слово imagine (уявіть).

Для опису основних подій використовується Present Simple.

He is walking through the dark forest. It is raining and the wind is blowing. — Він іде через темний ліс. Дощить і дме вітер.

Imagine: you are in the garden. The sun is shining and the birds are singing. — Уяви: ти в саду. Сонце світить і птахи співають.

6. Дії, що часто повторюються, щоб передати роздратування або подив (Annoying or surprising actions)

Хоча always вважається типовим маркером Present Simple, цей прислівник може використовуватися з Present Continuous, щоб висловити дію, яка повторюється занадто часто: постійно, весь час. Такі дії або дратують нас, або дивують.

Крім always, можна використовувати constantly і continuously.

My sister is always leaving her dirty dishes on the table. — Моя сестра постійно залишає брудний посуд на столі.

You are constantly interrupting me! — Ти весь час мене перебиваєш!

I am always meeting you in this shop. — Я весь час зустрічаю тебе у цьому магазині.

Present Continuous може використовуватися тільки з дієсловами дії і не використовується з дієсловами стану. Докладніше про ці дієслова та про винятки з правил читайте у статті Дієслова стану: I love it або I'm loving it.

Доволі часто трапляється, що студенти плутають вживання простого теперішнього і тривалого теперішнього часу. Тому я раджу прочитати Порівняльну характеристику Present Simple та Present Continuous.

Завершення

Сподіваюся, ця стаття допомогла вам отримати базові знання про вживання Present Continuous та особливості написання закінчення -ing. Для вільного вживання Present Continuous на практиці я пропоную звернутись до наших викладачів.

Команда ENGINFORM створить індивідуальну програму навчання для кожного студента. А щоб миттєво дізнаватись про новини, приєднуйтесь до нас у Facebook.

І жодних складнощів у вивченні англійської!