First Conditional: умовні речення першого типу

Сьогодні ми торкнемося теми Conditional Sentences (від слова condition — умова), яка для багатьох вивчаючих є однією з найскладніших в англійській мові. Як викладачка, я розумію, що основна складність полягає в тому, що при мовленні ви намагаєтесь перекладати думки з рідної мови, а граматичні форми в українській не відповідають граматичним формулам в англійській. А особливо непросто будувати умовні речення без знання їх формул та розуміння різниці в їх значеннях.

В цій статті я детально розкажу вам про різні варіанти побудови умовних речень першого типу: ми розберемо, які часові форми і конструкції можуть використовуватися в умовній та основній частинах, а також розглянемо слова, що передають «умовність».

Як завжди, буде багато прикладів, тому рекомендую проявляти розумову активність та під час вивчення пояснень складати власні речення, щоб краще засвоїти тему.

Зміст:

Типи умовних речень в англійській мові

Існує три основних типи умовних речень: First, Second, Third Сonditional (деякі автори виділяють ще Zero Conditional — «нульовий» тип). Вони розрізняються та поділяються на типи залежно від:

  • ймовірності дій та їх відношення до реальності
  • часу, до якого належать ці події.

Conditional Sentences (від слова condition — умова) завжди складаються із двох частин (clauses):

  1. Умовна частина (if-clause), в якій стоїть слово if (якщо) і наводиться умова, за якої можлива дія-наслідок.
  2. Наслідок чи результат, що залежить від умови. Цю частину називають основною частиною (main clause).

Частини умовних речень можуть мінятися місцями. Першою може йти як умовна частина, так і основна (наслідкова).

Значення та структура умовних речень першого типу (First Conditional)

Умовні речення першого типу (First Conditional) вважаються найпростішим типом умовних речень. Ця тема вивчається вже на рівні pre-intermediate. Дія, яка передає цей тип умовних речень, відноситься до теперішнього або майбутнього часу. Це реальна дія — вона теоретично може статися в майбутньому, якщо буде виконана умова.

Головна формула, за якою будуються умовні речення першого типу:

IF PRESENT SIMPLE, PRESENT SIMPLE

Це найпростіша конструкція, з якою знайомляться всі студенти при першій зустрічі з First Conditional.

Однак не треба недооцінювати First Conditional — цей тип має низку варіацій: формула і значення можуть змінюватися. При чому зміни можуть відбуватися в обох частинах умовного речення.

Тому у процесі вивчення на різних рівнях дається дедалі більше варіантів First Conditional. Якщо ви «застряли» на варіанті рівня А2, то вам ця стаття буде особливо корисна, тому що зараз ми розглянемо можливі варіанти для кожної частини умовного речення.

Умовна частина (If-clause) у First Conditional

Насамперед запам'ятайте, що в умовній частині (після if), як правило, не використовується майбутній час. Іншими словами, will не ставиться після if.

В умовній частині умовного речення першого типу можливе використання наступних часів та конструкцій:

Розглянемо кожний варіант із прикладами. В основній частині речення будемо використовувати Future Simple.

IF PRESENT SIMPLE, FUTURE SIMPLE

Зверніть увагу: Present Simple в умовній частині передає майбутню дію і на українську перекладається як майбутній час:

If the weather is fine, we will go for a walk. — Якщо погода буде гарною, ми підемо на прогулянку.

If I get this job, I will earn a lot of money. — Якщо я отримаю цю роботу, я зароблятиму багато грошей.

If I go to London, I will see the Tower of London. — Якщо я поїду до Лондона, я відвідаю Лондонський Тауер.

If you don't hurry, we will miss the train. — Якщо ти не поквапишся, ми запізнимося на поїзд.
IF PRESENT CONTINUOUS, FUTURE SIMPLE

Present Continuous використовується, коли йдеться про дію, що відбувається в момент мовлення, «зараз» або є запланованою дією в майбутньому:

If you are watching TV, I will soon join you. — Якщо ти дивишся телевізор, то скоро я до тебе приєднаюся. (Дія відбувається у момент мовлення).

If he is having a meeting at the moment, I will call him later. — Якщо він зараз на зустрічі, то я передзвоню пізніше. (Дія відбувається у момент мовлення).

If they are going to Africa, they must have all the injections. — Якщо вони їдуть до Африки, вони мають зробити усі щеплення. (Майбутня запланована дія).
IF PRESENT PERFECT, FUTURE SIMPLE

Present Perfect слід використовувати, щоб вказати на завершеність дії або її (видимий, наявний) результат у майбутньому. Дія, виражена основною частиною, відбудеться в тому випадку, якщо умова буде виконана до кінця і буде отриманий результат:

If I have finished the cleaning by 6 o'clock, I'll go to the cinema. — Якщо я закінчу прибирання до шостої години, то я піду в кіно.

If she has passed her test, she'll enter a university. — Якщо вона здасть тест, то вона вступить до університету.
IF BE GOING TO, FUTURE SIMPLE

В умовній частині використовують конструкцію be going to у значенні «мати намір/збиратися щось зробити»:

If you are going to live abroad, you will have to learn the language. — Якщо ви маєте намір жити в іншій країні, вам доведеться вивчити мову.

If he is going to drop his studies, he will not get his certificate. — Якщо він збирається пропускати заняття, він не отримає атестат.
IF SHOULD + bare infinitive/
HAPPEN TO,
FUTURE SIMPLE

Should — це модальне дієслово, тому після нього вживається bare infinitive — інфінітив без частки to, який зазвичай використовується після більшості модальних дієслів. Should в умовній частині вказує на те, що дія малоймовірна, але все ж таки теоретично можлива. Аналогічне значення має дієслово happen (to do something) в умовній частині. Така конструкція перекладається українською фразою «Якщо раптом...»:

If she should call/ happens to call, he'll tell her everything. — Якщо раптом вона зателефонує, він їй все розповість.

If I should win/ happen to win the lottery, I'll make a world tour. — Якщо раптом я виграю в лотерею, я поїду в подорож навколо світу.

Основна частина (Main Clause)

В основній частині можна використовувати:

Ми не будемо докладно зупинятися на Future Simple, тому що цей час є у всіх прикладах, наведених вище у цій статті. Розглянемо інші варіанти. В умовній частині я буду наводити Present Simple — ви вже знаєте, яке значення має цей час в умовній частині.

IF PRESENT SIMPLE, IMPERATIVE

Imperative — наказовий спосіб дієслова. Просто кажучи, це дієслово без частки to: Read! (Читай!), Repeat after me! (Повторюй за мною!).

Така структура умовного речення використовується, щоб:

  • дати інструкцію або вказівку:
If your report is ready, send it to the manager. — Якщо твій звіт готовий, надсилай його менеджеру.

If there is fire in the building, call the fire brigade. — Якщо у будівлі пожежа, викликай пожежників.
  • дати пораду чи рекомендацію:
If you feel tired, go to bed. — Якщо ти втомився, йди спати.

If he calls, ask him this question. — Якщо він зателефонує, постав йому це питання.
  • дати дозвіл
If they pay for the season ticket, they can attend the training every day. — Якщо вони куплять абонемент, вони можуть тренуватись щодня.
IF PRESENT SIMPLE, MODAL VERB + BARE INFINITIVE

У більшості умовних речень першого типу можуть використовуватися модальні дієслова: can, may, must, should та інші. Такі речення можуть мати різні функції, залежно від функції модального дієслова: здатність, дозвіл, заборона, порада, обов'язок, необхідність і т.д.

If you know English, you can understand him. — Якщо ти знаєш англійську, ти можеш зрозуміти його. (Спроможність / ability).

If you lend me your dress, you can take my blouse. — Якщо ти позичиш мені свою сукню, ти можеш взяти мою блузку. (Дозвіл / permission).

If you tidy your room, you may go out with your friends. — Якщо ти прибереш у своїй кімнаті, то ти можеш піти гуляти з друзями. (Дозвіл / permission).

If she is an entrepreneur, she must pay the tax. — Якщо вона підприємець, то вона має сплачувати податок. (Обов'язок / obligation).

If he has a toothache, he should see a dentist. — Якщо у нього болить зуб, він має звернутися до стоматолога. (Порада / advice).
IF PRESENT SIMPLE, PRESENT SIMPLE

Деякі довідники виділяють цю конструкцію в окремий тип умовних речень: Zero Conditional. Інші не погоджуються та визначають цей варіант у First Conditional.

Так чи інакше, таке умовне речення використовується, коли ми говоримо про закони природи або інші незмінні дії (Laws of nature, general truth):

If you heat water, it boils at 100° C. — Якщо ви нагріваєте воду, вона закипить при 100°.

Крім цього, Present Simple в обох частинах використовують, коли говорять про звичайні ситуації, які зазвичай відбуваються в реальному житті:

If I stay up late, I feel sleepy the whole day after. — Якщо я засиджуюсь допізна, я сонний цілий день після цього.

When the weather is nasty, he usually stays at home. — Коли погода погана, він зазвичай сидить вдома.
IF PRESENT SIMPLE, BE GOING TO

Ця структура умовного речення використовується, коли важливо наголосити на неминучості певного результату:

If they continue arguing so heatedly, they are going to fight. — Якщо вони продовжуватимуть сперечатися так гаряче, вони поб'ються.

If we don't ask somebody for the directions, we are going to get lost. — Якщо ми не дізнаємося про дорогу в когось, то ми загубимося.

Різниця між IF та WHEN

В умовній частині може використовуватися не тільки слово IF (якщо), а й WHEN (коли). Давайте розберемо ситуацію.

У вашого друга день народження. Він вас ще не запросив, але є ймовірність, що він вас покличе. Ви ще не придбали подарунок. Ви можете сказати:

If he invites me, I will buy a present. — Якщо він запросить мене, я куплю подарунок.

When he invites me, I will buy a present. — Коли він запросить мене, я куплю подарунок.

У першому прикладі ви не впевнені, чи отримаєте запрошення, існує ймовірність, що вас не покличуть, тому ви не поспішаєте купувати подарунок. У другому реченні ви знаєте, що друг рано чи пізно запросить вас, і коли це станеться, ви придбаєте презент для нього. Це справа часу.

Розглянемо ще кілька прикладів:

If you reach the summit of this mountain, we will be proud of you. — Якщо ви дістанетеся до вершини цієї гори, ми будемо пишатися вами. (Є ймовірність, що вони не дістануться).

When you reach the corner of the street, you'll see my house. — Коли ви дійдете до рогу вулиці, ви побачите мій будинок. (Це питання часу, ймовірність 99,9%, що ви дійдете до кута).

Використання UNLESS та інших слів, що замінюють IF

Говорячи про умовну частину, необхідно також розглянути слово unless, яке використовується нарівні з if в умовній частині речень першого типу. Unless має негативне значення, це те саме, що if not (Якщо не). Згадаймо приклад, наведений на початку статті:

If you don't hurry, we will miss the train. — Якщо ти не поквапишся, ми запізнимося на поїзд.

Це речення можна перефразувати, використовуючи unless:

Unless you hurry, we will miss the train. — Якщо ти не поквапишся, ми запізнимося на поїзд.

Пам'ятайте, що в англійському реченні може бути лише одне заперечення, тому коли в умовній частині вже є слово unless, то негативна частка не ставиться, бо unless вже містить негативне значення:

Unless you apologize to her, she won't forgive you. — Якщо ти не вибачишся перед нею, вона не вибачить тебе.

Unless he comes in time, the meeting will be started without him. — Якщо він не прийде вчасно, зустріч розпочнеться без нього.

В умовній частині можна також використати слова provided (that), providing та as long as. Всі ці слова замінюють if і мають схожий переклад: якщо; за умови, що; якщо тільки; в тому випадку якщо:

Provided that you don't make noise, father will allow you to play in the garden. — За умови, що ви не будете шуміти, тато дозволить вам грати в саду.

I will tell you everything as long as you keep it secret. — Я розповім тобі все за умови, що ти триматимеш це в секреті.

Пунктуація в умовних реченнях

І ще один важливий аспект умовних речень — кома. В українській мові ми зазвичай розділяємо частини складного речення комою, незалежно від того, яка частина йде першою: умовна або основна. В англійській інакше. Якщо ви уважно розглядали приклади, то ви, помітили, що у всіх реченнях умовна частина стоїть першою та відокремлюється комою.

Але якщо ми поміняємо частини місцями, то коми не буде — якщо if стоїть у середині речення, то перед ним кома не ставиться:

If he calls, tell him the news. — Якщо він зателефонує, повідом йому новини.

Tell him the news if he calls. — Скажи йому новини, якщо він зателефонує.

Як бачите, від зміни місць частин речення значення не змінюється, а кома пропадає.


Завершення

Підіб'ємо підсумки всьому написаному і систематизуємо матеріал цієї статті.

Умовні речення складаються з двох частин (clauses), одна з яких висловлює умову (умовна частина), а інша — дію-наслідок або результат, що залежить від цієї умови (основна частина).

В умовній та основній частині можливо використовувати форми різних часів та деякі конструкції та дієслова, причому кожен варіант має своє значення та функції:

Умовна частина
(if-clause)
Основна частина
(main clause)
IF
WHEN
UNLESS
PROVIDED(THAT)
PROVIDING
AS LONG AS
PRESENT SIMPLE,

PRESENT CONTINUOUS,

PRESENT PERFECT,

TO BE GOING TO,
FUTURE SIMPLE

IMPERATIVE

MODAL VERB + bare infinitive

TO BE GOING TO
IF SHOULD + bare infinitive/
HAPPEN TO

Знаю, що після вивчення моїх статей, які я намагаюсь писати максимально простою мовою зі зрозумілими прикладами, багато з вас, мої любі читачі, залишається з питанням: «І як це все запам'ятати?».

Єдиний спосіб засвоїти граматичні знання і інтегрувати їх в своє мовлення — постійна розмовна практика зі зворотнім зв'язком високої якості, щоб вчасно коригувати помилки та відслідковувати прогрес.

Якщо вам складно опанувати граматику самостійно, запрошую вас на онлайн-заняття з професійними викладачами ENGINFORM. Ми складаємо персоналізовану програму для кожного студента, враховуємо побажання, цілі, і будуємо навчальний процес так, щоб він був комфортним та ефективним.

Почати просто — обирайте потрібний вам курс та відправляйте заявку на вступне заняття.

Напишіть, наскільки корисна була для вас ця стаття, та підписуйтесь на регулярну розсилку від мене та команди ENGINFORM, щоб отримувати всі наші матеріали на оновлення на пошту.

Бажаю вам успіхів у вивченні англійської!