Conditional 2. Умовні речення другого типу

Як англійською розказати, про що мрієш, але не певен, що воно здійсниться? Як англійською висловити жаль, коли щось не вдалось? Як поміркувати про ситуацію, яка не здається дуже реалістичною?

У таких випадках нам допоможуть умовні речення другого типу — Conditional 2. Нижче я розповім про правила утворення Conditional 2 і його сталі конструкції з ним, а також випадки вживання умовних речень другого типу.

Зміст:

Побудова умовних речень другого типу

Насамперед пригадаємо, які формуються умовні речення in English. Вони завжди мають дві частини: умовну (if-clause) та основну (main clause). Якщо умовна частина стоїть перед основною, вона відокремлюється комою. Якщо умовна частина стоїть після основної, вона не виділяється комою.

Утворюються умовні речення другого типу таким чином: в умовній частині (після if) використовується лише минулий час, а в основнійwould з інфінітивом без частки to (перша форма дієслова, V1):

If Past Simple, would V1

Значення умовних речень другого типу

На відміну від умовних речень першого типу (Conditional 1), які передають реальні дії, що можуть відбутися за певних умов, умовні речення другого типу (Conditional 2) слугують для вираження уявних ситуацій у теперішньому та майбутньому, ситуацій, що суперечать фактам. Події, які передають умовні речення другого типу, нереальні або малоймовірні.

Щоб правильно зрозуміти суть використання умовних речень другого типу, уявімо:

1. Якби я жив біля моря, я засмагав би щодня.

2. Якби він знав англійську, він знайшов би хорошу роботу.

3. Якби в нас був мільйон, ми б допомагали бідним.

Всі ці ситуації є нереальними, тому що:

1. Я не живу біля моря і малоймовірно, що житиму.

2. Він поки що не знає англійської, але працює над цим.

3. У нас немає мільйона і найближчим часом не буде.

Щоб перекласти ці речення на англійську, використовуємо схему речення:

If Past Simple, would V1
If I lived near the sea, I would sunbathe every day.
If he knew English, he would find a good job.
If we had a million, we would help the poor.

Як бачите, в умовній частині і в українській, і в англійській використовується минулий час (Якби я жив... — If I lived...), а для всіх осіб (I, he, we) використовуємо would із дієсловом у першій формі.

Завдання: закінчіть самостійно ці речення та придумайте ще кілька уявних ситуацій:

If I lived near the sea, ...

If I had a million, ...

If I knew English very well, …

Вживання was та were в Conditional 2

В умовних реченнях другого типу допустимо замінювати дієслово was на were для всіх осіб:

If I were very rich, I would buy what I want. But I'm not so rich. — Якби я був багатий, я купував би все, що хочу. Але я не такий багатий.

If she were here, she would help us. She is not here now, so she can't help us. — Якби вона була тут, вона допомогла б нам. Її тут немає зараз, тому вона не може допомогти нам.

If he were strong, he would lift this box. Unfortunately, he is not strong enough. — Якби він був сильним, він би підняв цю коробку. На жаль, він недостатньо сильний.

Хоча різниці у значенні між was і were немає, у реченнях, які вказують на малоймовірні дії (як у першому й другому прикладах), were звучить більш формально. А в реченнях, що вказують на неймовірні дії (як у третьому прикладі), краще завжди вживати were.

Це були базові правила, які даються на рівні pre-intermediate. Вони доволі прості, і якщо ви попрактикуйтесь і складете кілька власних прикладів, у вас не має бути проблем із розумінням Conditional 2 на цьому етапі.

А далі я розповім вам, які зміни можуть відбуватися в основній та умовній частинах умовних речень другого типу — цей матеріал вже охоплюють програми рівнів Intermediate і вище.

Умовна частина в Conditional 2

Крім Past Simple, в умовній частині може використовуватися Past Continuous, якщо ми уявляємо дію, що відбувається в момент мовлення:

If Past Continuous, would V1

Якби вона просто зараз йшла в магазин, вона купила б тобі цукерок, але вона йде на роботу. — If she were going to the shop now, she would buy you some sweets, but she is going to work.

Якби я зараз вів машину, я б їхав повільно. А ти їдеш швидко. — If I were driving, I would drive slowly. And you are driving fast.

Основна частина в Conditional 2

В основній частині замість would можна побачити модальні дієслова could і might.

Could виражає здатність (ability), а mightможливість, ймовірність (possibility):

If Past Simple,

If Past Continuous,
would

could

might
V1

If people had wings, they could fly. — Якби люди мали крила, вони могли б літати.

If I were taller, I might be a good basketball player. — Якби я був вищим, я міг би бути хорошим баскетболістом.

Конструкція If I were you…

Тепер розглянемо різні конструкції, які використовуються в Conditional 2 та їхні функції. Кожна конструкція має свої особливості та значення.

Conditional 2 використовують для того, щоб давати поради. Для цього ставлять себе на місце іншої людини: На твоєму (його / її / вашому) місці, я ... .

Тільки в англійському варіанті слова «місце» у реченні немає, а натомість кажуть: Якби я був тобою... — If I were you, … :

If I were you, I would accept this job offer. — На твоєму місці я прийняв би цю пропозицію про роботу.

What would you do if you were me? — Що б ти робив, якби ти був на моєму місці?

If I were him, I would tell the truth. — На його місці я розповів би правду.

Виникає питання: як правильно: If I were him / her або If I were he / she?

Можна сказати, що є обидва варіанти, однак варіант із he / she описується в старих граматичних довідниках, він пропонується як формальний, «письмовий» варіант. У сучасній розмовній англійській мові допускається використання him / her.

Замість If I were you можна сказати If I were in your position:

If I were in your position, I would stay at home. — Якби я був на твоєму місці, я залишився б удома.

If I were in his position, I wouldn't get angry. — Якби я був на його місці, я б не сердився.

Можна також використовувати інвертований варіант без if: Were I you ... :

Were I you, I would call them back. — На твоєму місці я передзвонив би їм.

Were I you, I wouldn't spend so much time surfing the net. — На твоєму місці я не проводив би так багато часу в інтернеті.

Дізнайтеся більше про інверсію в англійській мові — про це в мене є окремий детальний урок.

Конструкція If it were not for…

Конструкція If it were not for (Якби не...) означає, чому щось сталося чи не сталося.

If it were not for your help, I would be unemployed. — Якби не твоя допомога, я був би безробітним.

If it weren't for Mary, we wouldn't know the truth. — Якби не Мері, ми не знали б правди.

Ця конструкція також може бути інвертованою (зворотною) без if: Were it not for (Якби не…). Інвертований варіант використовується у формальних контекстах і, на відміну від прямого, ніколи не використовує скорочену форму (weren't):

Were it not for your urgent measures, we would have problems. — Якби не ваші термінові заходи, ми мали би проблеми.

Were it not for his support, I would be still depressed. — Якби не його підтримка, я був би все ще пригнічений.

До обох конструкцій можна додати for the fact that:

If it weren't for the fact that you helped me, I would be unemployed. — Якби не той факт, що ти допоміг мені, я був би безробітним.

Were it not for the fact that he supported me, I would be still depressed. — Якби не той факт, що він підтримав мене, я був би ще пригнічений.

Зверніть увагу, що у наведених вище конструкціях неприпустимо використовувати was замість were.

Конструкція If I were to…

Якщо ви хочете підкреслити, що ситуація в теперішньому, яку описує умовна частина речення, малоймовірна, нереальна або дуже неприємна, то замість смислового дієслова в умовній частині ви можете використовувати конструкцію If I were to:

If she were to have a car accident, she would call her husband. — Якби вона потрапила в аварію, вона зателефонувала б своєму чоловікові. (Це неприємна ситуація)

If I were to lose all my money, I would be in despair. — Якби я втратив усі свої гроші, я був би у розпачі. (Це неприємна думка)

Ця конструкція може також відноситися до майбутніх дій, позначаючи, що майбутня дія малоймовірна або дуже неприємна:

If I were to immigrate in the future, I would miss my country. — Якби мені довелося переселитися в іншу країну в майбутньому, я сумував би за своєю країною. (Я не збираюся переселятися, це малоймовірно)

If she were to tell my secret, I would not be on speaking terms with her. — Якби вона розповіла мій секрет, я б із нею не розмовляв. (Я впевнений, що вона не розповість)

Конструкція If only…

Якщо ви хочете висловити співчуття з приводу теперішньої чи майбутньої ситуації, то можете використати речення з If only:

If only I had some free time — Якби тільки я мав вільний час / Шкода, що у мене немає вільного часу.

If only I knew English. — Якби тільки я знав англійську. / Шкода, що я не знаю англійської.

Речення з if only ідентичні за змістом із реченнями, в яких використовується конструкція I wish. Щоб краще розібратися з цією конструкцією — читайте мою статтю, присвячену реченням з I wish.

Підсумки уроку

Підсумуємо основну інформацію про умовні речення другого типу (Conditional 2), яку вам варто знати, щоб вміти вживати ці речення при спілкуванні:

  1. Умовні речення другого типу (Conditional 2) позначають малоймовірні, уявні, нереальні дії у теперішньому та майбутньому.
  2. В умовній частині (після if) використовується лише минулий час (Simple або Continuous), а в основній — would з інфінітивом. Крім того, в основній частині можуть використовуватися модальні дієслова could і might.
  3. В умовній частині was змінено на were.
  4. Конструкції з Conditional 2 мають різні функції:
Конструкція Функція
If I were you...

If I were in your position…

Were I you...
Даємо пораду:

На твоєму місці...
If it were not for (the fact that) ...

Were it not for (the fact that) ...
Говоримо, чому щось трапилося або не трапилося:

Якби не ....
If I were to... Наголошуємо, що ситуація дуже малоймовірна або дуже неприємна:

Якби ...
If only... Висловлюємо жаль з приводу теперішньої чи майбутньої ситуації:

Шкода що ...

Якби тільки ....

Для закріплення вивчених правил раджу вам скласти кілька власних прикладів і записати їх. Якщо приклади будуть з вашого особистого досвіду, вам буде легше їх запам'ятати.

Завершення

Як бачите, не такий уже складний цей Conditional 2. Головне — вміти визначити умовну та основну частину і поставити слова у правильну форму. І, звісно, відпрацювати ці теоретичні знання на практичних завданнях і переносити у світ реального спілкування!

Відчуваєте, що вам складно вивчати граматику самостійно? Що в теорії все ясно, а на практиці виникають питання і труднощі?

Для полегшення і прискорення вивчення англійської звертайтеся до наших викладачів ENGINFORMобирайте свій курс та реєструйтесь на вступне заняття. Ми обговоримо всі ваші цілі та побажання, складемо персоналізовану програму та допоможемо конвертувати теоретичні знання в практичні навички комунікації в ENGINFORM.

Щоб бути у курсі подій ENGINFORM, підписуйтесь на нашу регулярну email-розсилку, а також приєднуйтесь у Facebook.

Успіхів вам у вивченні англійської мови!